Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

PROJECT MANAGEMENT WITH THE HELP OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Автор: Редактор on .

UDC 005.8:004
 
VASILEVSKAYA Antonina,
 Postgraduate Student at Economic Cybernetics and Informational Systems Department of Kyiv National University of Trade and Economics
 
PROJECT MANAGEMENT WITH THE HELP OF INFORMATION TECHNOLOGIES
 
In the article author considers the pecularities of projects management with the help of information technologies.A necessity to use information technologies is proven, the pecularities of introduction of information technologies in management projects are investigated.
 
 PROJECT MANAGEMENT WITH THE HELP OF INFORMATION TECHNOLOGIES