УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 03.2012

Автор: Редактор on .

 

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ЛІГОНЕНКО Л. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах 5
ГЕРАСИМЕНКО А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз 23
МІНЯЙЛО В. Організація електронних державних закупівель 36
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МАКСЮТА А.,
ЧУГУНОВ І.
Бюджетна складова суспільного розвитку 45
BAGHDASARYAN A. Problems of pension system reforms in the countries with transition economy 55
ПИЛЬТЯЙ О. Фінансові механізми публічно-приватного партнерства 63
ПОЛЧАНОВ А. Фінансова стратегія страховика на світовому ринку 75
ОБЛІК ТА АУДИТ
СЛЬОЗКО Т. Розвиток бухгалтерського обліку в інституційному середовищі 84
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
КОРОЛЬЧУК В. Діагностика впливу психотравмуючих факторів на особистість 94
САМОЙЛОВ О. Антиномічне протистояння категоріальної та операційної складових мислення 105
СТАРИК В. Особливості прояву деформаційних змін фахівців-рятувальників 114
ЛАГУТІНА Т. Організаційна культура у проблемному інституційному середовищі 123
ОНІЩЕНКО Н.,
ЦІЦЕЙ Р.
Особливості встановлення психологічного контакту "психолог-клієнт" 131
ТИТАРЕНКО А. Зміни типової поведінки фахівців-рятувальників на різних етапах професіогенезу 140