УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 02.2012

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційною продукцією 5
РОМАНЕНКО В. Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід 21
ЛОЗОВА О. Теоретичне осмислення сутності грошей і грошового обігу українськими вченими ХІХ – початку ХХ ст. 29
ПІДПРИЄМНИЦТВО
КОВАЛЕНКО Ю. Теоретичні аспекти сутності послуги та її види 38
ЄСІПОВА К. Методика оцінки ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств 46
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЗАПАТРІНА І. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір 59
ШЕВЧУК О. Теоретичні засади розвитку податкового контролю 74
ВИСОЧАН О. Обліково-інформаційна сутність фінансових санкцій у діяльності туристичних підприємств 84
СИВЧЕНКО Г. Концептуальні засади реформування депозитарної системи України 95
ЗАПОРОЖЕЦЬ О. Система адміністрування митних платежів в Україні 104
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧАГОВЕЦЬ В. Модульний принцип побудови інженерної інформаційної підсистеми менеджменту 112
ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
ОРЛЕНКО В.,
ОРЛЕНКО Л.
Розвиток торгівлі на Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ – ХІV ст.) 120
БАДАХ Ю. До питання щодо походження Києва 135