Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 06.2011

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
МАЗАРАКІ А.,
ПРИТУЛЬСЬКА Н.,
МЕЛЬНИЧЕНКО С.
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних 5
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДОВГАЛЬ А. Економіко-математичне моделювання соціальних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі 14
ЄСІПОВА К. Автоматизація бізнес-процесів туристичних підприємств 24
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МАКОГОН В. Бюджетна політика у країнах ЄС 36
ЯЩУК В. Становлення та перспективи розвитку фондового ринку України 46
ВАТУЛЬОВ А. Фінансова політика країн із трансформаційною економікою 55
ГОРИН В. Фінансові аспекти системи державних закупівель 65
ПОТЕРЯЙЛО І. Застосування програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів 74
МОТУЗИНСЬКИЙ В. Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди 82
ОБЛІК ТА АУДИТ
НАЗАРОВА К. Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту 94
КОРОЛЬ С. Нефінансова звітність підприємства 102
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
БЕЛОВ В.,
ЧУМАКОВ В.
Векторна методика кількісної оцінки узгодженості думок експертів 114