Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

Автор: Редактор on .

УДК 35.072.2:368.029
 
КНЕЙСЛЕР Ольга,
докторант Тернопольского национального экономического университета
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
 
Рассмотрены проблемы государственного регулирования рынка перестрахования. Выявлены противоречивые тенденции и предложены направления модернизации государственного регулирования рынка перестрахования Украины.
 
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок перестрахования, институциональная среда, государственные институции.
 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ