Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ФАКТОРИНГА

Автор: Редактор on .

УДК 368:339.178.3
 
ВОЛОСОВИЧ Светлана,
к. э. н., доцент кафедры финансов Киевского национального торгово-экономического университета
 
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ФАКТОРИНГА
 
Исследовано назначение факторинга. Осуществлён анализ рисков факто-ринга. Обоснована необходимость функционирования системы страхования рисков факторинга в Украине.
 
Ключевые слова: факторинг, риски факторинга, страхование рисков факторинга.
 
 СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ФАКТОРИНГА