Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

Автор: Редактор on .

"ВІСНИК Київського національного 
торговельно-економічного університету"

 

Головний редактор 
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

Заступник головного редактора 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Scopus  Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID

Відповідальний секретар
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна,
д. е. н.,  професор, проректор з наукової роботи,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID 


Члени редакційної колегії

з економічних наук:

БАЙ Сергій Іванович, 
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID 

БЛАНК Ігор Олександрович,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID 


БЛАКИТА Ганна Владиславівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID 

 

БОЙКО Маргарита Григорівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна,
д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
  

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
  

 

ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна,
д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science  ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID 

 

ДУБОВИК Тетяна Віталіївна,
д. е. н.,  професор кафедри журналістики та реклами, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

 

ІЛЬЧЕНКО Наталія Борисівна,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ЛАБУРЦЕВА Олена Іванівна,
д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЛАГУТІН Василь Дмитрович,

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

НОВІКОВА Наталя Леонідівна,

д. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович,
д. е. н., професорзавідувач кафедри статистики та економетрії, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

 

ФОМІНА Олена Володимирівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ЧУГУНОВ Ігор Якович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ШУЛЬГА Наталія Петрівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID

БЕРІДЗЕ Ростом,
д. е. н.,  професор, декан факультету туризму,
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Батумі, Грузія)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID

ДЖОУБ Маркус,
доктор наук, професор, Університет Майамі, Оксфорд, Огайо (США)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ІЛЛЯШ Ольга Ігорівна,
доктор хабілітований, професор, Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЛАНГ Франц Пітер,
доктор хабілітований, професор кафедри економіки ,
Брауншвейзький технічний університет (Бра́уншвейг, Німеччина)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЛАЦЕ Наталя,
д. е. н., професор, Ризький технічний університет (Латвія)

Scopus  Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID

ПАВЛІК Анджей,
д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій, 
Університет ім. Яна Кохановського (Польща)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

СУВАН-АЧАРІЯ Чинасак,

д. е. н., доцент, професор, Таксін університет (Сонгкхла, Таїланд)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ТАКАХАШИ Томохіко,
д. н., професор, Університет Такушоку (Токіо, Японія)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ФІЛІС Константінос,
керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція),
старший науковий співробітник, Коледж святого Антонія (Оксфорд, США)

Scopus Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

 

з філософських наук:    


ЗАМКОВА Наталія Леонідівна,
д. філос. н., професор, директор Вінницького торговельно-економічного інституту,

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID

КИВЛЮК Ольга Петрівна,

д. філос. н., професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar Resercher ID
 

КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій Євгенович,
д. філосн., професор, декан, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar  Resercher ID


ЛАТИГІНА Наталія Анатоліївна,

д. політ. н., професор,  завідувач кафедри філософських та соціальних наук, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

МОРОЗОВ Андрій Юрійович,

д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

ОСТАЩУК Іван Богданович,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ОПАРА Стефан,
професор гуманітарних наук, філософ, політолог (Польща)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID
 

КРАВЧЕНКО Алла Анатоліївна,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ФРАНЦУЗ Гжегож,

д. філос. н., професор, Опольський університет (Польща), директор Інституту філософії
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar  Resercher ID

ЦЗОУ Ченчжан,
д. філос., Гуандунський університет нафтохімічних технологій (Китай)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID