Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 04.2011

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ТАЛАХ В.,
ЩЕРБАК А.
Конкуренція та інновації в економіці України 5
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин 13
ПАНЧУК А. Генезис категорії "податковий кредит" 23
ВОЛОСОВИЧ С. Сучасні проблеми іпотечного страхування в Україні 32
СТЕФАНЮК І. Державний фінансовий контроль: класифікаційні характеристики 42
БАБЧЕНКО О. Міжнародний досвід регулювання фінансових кризових явищ 51
БАБКІНА І. Адекватність оцінок провідних рейтингових агентств 61
ОБЛІК ТА АУДИТ
КОРОЛЬ С. Облік витрат туристичного підприємства 72
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
НАКВАСЮК Н. Загальна модель існування як система функцій та їх співвідношень 85
ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
КАЗЬМИРЧУК М. Благодійність у Київській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття 101
ПАНАСЮК Л. Соціально-економічні та демографічні витоки білінгвізму в Україні 108