УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 03.2011

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А., МЕЛЬНИК Т.,
ІЗОВІТ В.
Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів 5
УМАНЦІВ Ю. Корпоративні структури у системі економічних відносин 13
СУНДУК А. Вплив світогосподарських процесів на розвиток соціально-економічної системи 25
ЧАЙКА Ю. Механізми структурного розвитку національної економіки 30
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МИКИТЮК І. Оцінка ризиків у системі внутрішнього фінансового контролю 42
МАКОГОН В. Пріоритети сучасної бюджетної політики України 50
СУВОРОВ В. Оцінка ефективності фіскальної функції митних органів 57
ЕРКЕС О. Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку 69
БЕЛЯКОВА В. Інформаційна база ефективності кредитних відносин 79
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
ОРЛЕНКО В., ОРЛЕНКО Л. Еволюція прав і свобод людини 89
КРАСІЛІЧ Н. Проблеми розвитку комерційного (торгового) права України 100
ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
СТАТІНОВА Н., КУЩЕНКО О. Пріоритети та цінності сучасної студентської молоді 107
ЗАХАРОВА Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір 117