Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 02.2011

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України 5
ПІДПРИЄМНИЦТВО
КОРОЛЬЧУК О., ЧЕРЕПОВ В. Оптимізація комерційних зв’язків торговельного підприємства 15
ЛАЗЕБНА І. Формування конкурентного середовища у роздрібній  торгівлі 26
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЄРМОШЕНКО А., ЄРМОШЕНКО Л. Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг 38
КУЧЕР Г. Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України 47
ЗИМОВСЬКА Л. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні 59
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
МАРЧУК В.,
МИРОНЕЦЬ І.
Ліцензування будівельної діяльності 66
РЕГУРЕЦЬКА О. Порядок відновлення акцій за законодавством України 74
ЛАТА Н. Правові аспекти працевлаштування іноземців в Україні 80
ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СВІТУ
ШКЕПУ М. Етнічні особливості утворення культурного часопростору в класичному становленні основи історії 87
СКУЛОВАТОВА О. Тема долі в концепціях психоаналітичного напряму 103
ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
ПРИТУЛЯК П. Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру 112
АНДРІЙЧУК М. Національне питання в соціал-демократичній періодиці Наддніпрянщини початку ХХ ст. 122
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
ЯКУБЕНКО В.,
БЕРЛІНГ Р.
Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в Україні 135