Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 01.2011

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ПИЛЬТЯЙ О. Постіндустріалізм і стратегія економічного розвитку України 5
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ГУЛЯЄВА Н., ПОЛТАВСЬКА О. Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів 20
БОЙКО М. Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та реалізації 31
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШЕВЧУК О. Державний фінансовий контроль: наукова парадигма 41
ВАСИЛЕНКО Л., ВАСИЛЕНКО А. Формування місцевих бюджетів та соціальне партнерство 50
ГРИЦЕНКО В. Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг 57
ОБЛІК ТА АУДИТ
ЗАНЬКО Б.,
ГРИНЮК О.
Облік уцінки товарів на підприємствах торгівлі 73
КОЦЕРУБА Н. Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку 81
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
НІКОЛАЄВА Л., СТОРОЖЕНКО О. Генезис законодавчого визначення поняття "зловживання монопольним становищем" в Україні 92
ІВАНЕНКО Л. Правові засади споживчого кредитування 103
МИКИТЕНКО Л. Правовий аналіз спеціальних вимог українського та європейського законодавства про рекламу 111
ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЦІПУРИНДА В. Системні основи економічних трансформаційних процесів 121