УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 06.2010

Автор: Редактор on .


 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ЛЯШЕНКО І.,
ОНИЩЕНКО А.
Моделювання динамічної ринкової рівноваги в умовах обмежень на викиди парникових газів 5
БУГАЄНКО Н. Базові принципи політики регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання в рамках ЄС 14
КОНОВАЛЕНКО Ю. Особливості застосування нової парадигми управління транспортними ризиками 23
ПІДПРИЄМНИЦТВО
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ЄСІПОВА К.
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств 35
БЛАКИТА Г. Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі 48
ЗІНЧЕНКО А. Генезис екологічно-орієнтованих видів туризму 60
БЕГЛАРАШВІЛІ О. Інституційні перетворення як важливий чинник впливу на ефективність взаємодії підприємств-партнерів 69
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПИЛЬТЯЙ О. Фінансова криза та державно-приватне партнерство 79
МИКИТЮК І. Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами 89
ПАНАСЕНКО Г. Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору 99
ДОЛГОВА О. Маркетингові засоби забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів 110
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
ВОЛОБУЄВ М. Дослідження ціннісних орієнтацій студентів 116