УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 05.2010

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МЯРКОВСЬКИЙ А.,
ЧУГУНОВ І.
Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни 5
НАЗАРЕНКО І. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів державних лікувальних установ 15
МАСЛОВА Н. Бренд банку: сутність, елементи, вплив на клієнтів 24
ОБЛІК ТА АУДИТ
КАНЄВА Т.,
ШЕВЧЕНКО С.
Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України 33
АЛЕКСЄЄВА А.,
ІГНАТЕНКО Т. 
Етапи становлення і розвитку сегментарного обліку та звітності в Україні 40
ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СВІТУ
ШКЕПУ М. Діалектика опосередкувань у метафізиці феноменології історії 46
КЛІЧУК А. Перспективи пошуку конструктивних цінностей у цинізмі сучасного соціуму 57
МУРАТОВА І. Розвиток особистості як педагогічне завдання освіти 67
НИКИШИН С. Трансформации красоты в социальном пространстве утраченного времени 79
ПОПОВИЧ О. Художня творчість у контексті епістемології людської аномалії 96
ДЕ ЛОНГ М. Екзистенціальний та етико-моральний зміст соціальної онтології 111
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
ПРИПОТЕНЬ В. Національні проблеми та зарубіжний досвід професійної освіти та профорієнтації молоді 120
ДРУГОВ О. Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні 127
ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР
   Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави (круглий стіл) 136