УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 04.2010

Автор: Редактор on .


 

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Економіка України в умовах кризи 5
КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. Проблеми розбудови інституту власності  у світлі модернізації економіки 15
ТРОНЬКО В. Формування міжнародних стратегічних альянсів у сфері телекомунікаційних послуг 31
СИВЧЕНКО Г. Європейські орієнтири реформування Національної депозитарної системи України 39
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЖУКОВСЬКА В. Теоретико-методологічні засади  кадрового аудиту 48
ЛИСА С. Методичні підходи до оцінювання логістичних ланцюгів торговельних мереж 56
ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ  СУЧАСНОГО СВІТУ
ШКЕПУ М. Методологічні колізії визначення суспільного часу 64
ВОЛКОВИНСЬКА В. Трансцендентальний суб’єкт під знаком запитання 81
ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
БАДАХ Ю. Друга світова війна (1939–1945 рр.) 93
ГУБИЦЬКИЙ Л.,
МЕЛЬНИК Г.
Система відносин дворянина і кріпака Київської губернії в першій половині ХІХ століття 108
ГУСЄВА Н. "Конфлікт поколінь" як один із чинників розгортання студентського протестного  руху у ФРН 60-х років ХХ ст. 118
ШУЛЬГА О. Історія розвитку земельних відносин в Україні 123
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
РЕЗГО Г. Требования к качеству обучения  при переходе на двухуровневую систему высшего профессионального образования 135