УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 01.2010

Автор: Редактор on .


  З М І С Т

  ПІДПРИЄМНИЦТВО
ВАРНАЛІЙ З.,
ДРИГА С.
Кооперація великих і малих підприємств
як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України
5
MEDVÉNÉ DRSZABADK. Wellness and SPA tourism in Hungary now
and in the future 2009–2011
16
КРАСНОКУТСЬКА Н. Підприємницький потенціал України
в порівнянні з країнами ЄС
25
ТУНІЦЬКИЙ Н. Критерії сегментації вітчизняного споживчого ринку елітних меблів 33
БЕРЕЖНИЦЬКА У. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва 44
  ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
БУЛГАКОВА С.,
МИКИТЮК І.
Бюджетний ризик: сутність, класифі­кація, фактори ризику 59
ТКАЧЕНКО Н. Досвід оцінювання міжнародними
рейтинговими агентствами фінансової стійкості страховиків
69
ГЛУБОКИЙ В. Природа економічного капіталу
та його роль у діяльності банку
83
ЛІСОВСЬКА Н. Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності 92
КУЧЕРЕНКО В. Сутність інтеграції банківського
та страхового капіталів
101
САВЧЕНКО Н. Формування та використання фінансових ресурсів системи соціального страхування України 110
  СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТАРАСЮК М. Моделювання господарської діяльності торговельних мереж 119