УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 06.2009

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ

  ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ДІДКІВСЬКА Л. Модифікація конкурентних відносин
у внутрішній торгівлі України за умов економічної кризи
5
ПРИПОТЕНЬ В. Конкурентоспроможність робочої сили України на зов­нішньому ринку 13
ТЕРЕЩЕНКО С., ГАЛЬКО С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі
в контексті визначення митної вартості
21
МІСЯЦЬ Т. Трансформаційні особливості сучасних зовнішньоеко­номічних відносин в умовах глобалізації 31
ЛАГУТІНА К. Фінансовий механізм концентрації корпоративного капіталу 38
  ПІДПРИЄМНИЦТВО
СОБОЛЬ С. Розвиток малого бізнесу в Україні 48
БОХАН А. Екологізація підприємництва – визначальна складова без­пеки розвитку суспільства 60
БЛАКИТА Г. Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств 67
  ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЛЕПИНСЬКА І. Специфіка банківських об'єднань: вітчизняний та зару­біжний досвід 78
АНДРІЄВСЬКИЙ К. Фіксований сільськогосподарський податок
в Україні: економіко-правовий аспект
86
  СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,ВЕДМІДЬ Н. Технології Інтернет-маркетингу на підпри­ємствах санаторно-курортного бізнесу 94
ТАРАСЮК М. Інформаційні технології контролінгу
в управлінні торго­вельними мережами
103
ТАНАСІЙЧУК В. Особливості віртуальних підприємств 113
  ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАВЛОВСЬКИЙ В. Філософський форум в Сеулі 118