УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Автор: Редактор on .

УДК 657.6
 
НАЗАРОВА К.,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
 
Розглянуто актуальність внутрішнього аудиту, необхідність його запровадження на середніх та великих підприємствах. Проаналізовано сутність внутрішнього аудиту, його місце та роль у системі фінансового контролю підприємства. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що лише зовнішній, незалежний аудит не може задовольнити всі економічні та консалтингові потреби власника підприємства.
 
 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ