Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ

Автор: Редактор on .

УДК 005. 334:336.71
 
МОТУЗИНСЬКИЙ В.,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ
 
Розглянуто вимоги до системи управління кредитним ризиком банку за умов впровадження нової Базельської угоди. Розкрито переваги та недоліки міжнародного документа "Базель ІІ" та причини, що зумовили розробку та імплементацію "Базель ІІІ". Проаналізовано зміни, передбачені угодою, та її вплив на банківську систему.
 
 УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ