УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ

Автор: Редактор on .

УДК 005. 334:336.71
 
МОТУЗИНСЬКИЙ В.,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ
 
Розглянуто вимоги до системи управління кредитним ризиком банку за умов впровадження нової Базельської угоди. Розкрито переваги та недоліки міжнародного документа "Базель ІІ" та причини, що зумовили розробку та імплементацію "Базель ІІІ". Проаналізовано зміни, передбачені угодою, та її вплив на банківську систему.
 
 УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ТРЕТЬОЇ БАЗЕЛЬСЬКОЇ УГОДИ