Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Автор: Редактор on .

УДК 336.144
 
ПОТЕРЯЙЛО І.,
к. е. н., доцент Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького
 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
Досліджено особливості застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів. Розглянуто досвід США щодо використання програмно-цільового бюджетування на місцевому рівні. Досліджено основні тенденції застосування програмно-цільового методу у вітчизняній бюджетній практиці, проаналізовано існуючі проблеми та визначено позитивні результати.
 
 ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ