Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Автор: Редактор on .

УДК 336.02(4-55)
 
ВАТУЛЬОВ А.,
завідувач секретаріату Комітету з питань бюджету Верховної Ради України
 
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
 
Досліджено та узагальнено зарубіжний досвід формування фінансової політики як інструменту соціально-економічного розвитку. Визначено пріоритетні напрями фінансової політики в країнах із трансформаційною економікою.
 
 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ