Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 336.76(477)
 
ЯЩУК В.,
начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано становлення фондового ринку в Україні, основні тенденції його розвитку, функції, державне регулювання, зокрема щодо забезпечення його прогнозованості, прозорості, надійності, ліквідності. Визначено основні тенденції та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

 СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ