Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС

Автор: Редактор on .

УДК 336.143(4-672 ЄС)
 
МАКОГОН В.,
к. е. н., ст. наук. співробітник Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС
 
Обґрунтовано необхідність дослідження досвіду зарубіжних країн щодо проведення бюджетної політики. Проаналізовано динаміку та структуру державних доходів та витрат у країнах Євросоюзу. Визначено основні пріоритети бюджетної політики європейських країн.
 
 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС