Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Редактор on .

УДК 338.486.3:005.591.6
 
ЄСІПОВА К.,
асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Проаналізовано основні прикладні програмні продукти, що забезпечують ефективну діяльність туристичних підприємств, визначено обсяг витрат, необхідних для впровадження автоматизованого управління. Встановлено кореляційну залежність між ефективністю бізнес-процесів та кількістю автоматизованих робочих місць, визначено типи кореляційного зв’язку.
 
 АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ