Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Автор: Редактор on .

УДК 347.715:004.087
 
КРУТОВА А.,
к. е. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
 
Запропоновано класифікацію рівнів та критеріїв, а також методику аналізу економічної та технологічної ефективності підприємств електронної комерції споживчого сектору. Для проведення комплексної діагностики діяльності підприємства електронної комерції до формули розрахунку інтегрованого показника економічної ефективності введено критерій рейтингу; розроблено матрицю рейтингів показників економічної ефективності електронної комерції.
 
 ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ