УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 01.2012

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ГЕРАСИМЕНКО Г. Соціально відповідальні державні закупівлі в Україні 5
ШУЛЬГА О. Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні 13
ПІДПРИЄМНИЦТВО
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах 24
ПОЖАРСЬКА Л. Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів підприємств телебачення 33
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н.,
МЕЛЬНИЧУК М.
Організаційне забезпечення ризик-менеджменту в банках України 44
АВАНЕСОВА І. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг 56
ТКАЧЕНКО Н. Аутсорсинг продажу страхових продуктів через брокерів 66
ПИЛЬТЯЙ О. Фінансовий інструментарій державної підтримки публічно-приватного партнерства 77
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЯНЧЕВА Л.,
БОЧУЛЯ Т.
Реалізація проектів формування інформаційно-аналітичних ресурсів у АСУ 90
ВАСИЛЕВСЬКА А. Управління проектами підприємства із використанням інформаційних технологій 99
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ВІТЛІНСЬКИЙ В.,
СЕРЕДЮК В.
Застосування інструментарію нечіткої логіки при формуванні кредитного портфеля 106
СИНГАЄВСЬКИЙ Є.,
ДЕМІДОВ П.
Задачі та моделі автоматизованого управління корпоративними фінансами 118