Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ КОДІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор: Редактор on .

УДК 519.612:37.091.2
 
ШАПОВАЛ С.,
к. т. н., доцент, проректор з науково-виховної роботи, завідувач кафедри інженерно-технічних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОМАНЕНКО Р.,
к. т. н., ст. викладач кафедри інженерно-технічних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРОСТЯНА Н.,
к. пед. н., доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ КОДІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 
Розглянуто можливості використання QR-кодів у різних сферах діяльності, зокрема в освітньому процесі, рекламному та туристичному бізнесі. Охарактеризовано основні типи матричних кодів та зазначено технічні особливості їх використання. Наведено програми зчитування кодів для більшості сучасних операційних систем. Здійснено добірку web-ресурсів та програм-генераторів для створення QR-кодів.
 
 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ КОДІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ