Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Автор: Редактор on .

УДК 519.86:347.463
 
КОНОВАЛЕНКО Ю.,
аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
 
Представлено теоретико-методологічний аналіз основних підходів до оцінки та моделювання транспортних ризиків при перевезенні небезпечних вантажів, на основі якого запропоновано конструктивні модифікації до існуючих підходів із метою підвищення їх практичної цінності. Обґрунтовано доцільність внесення запропонованих змін та зазначено переваги застосування кожної із моделей для окремих випадків практики.
 
 МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ