Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ "НИЗЬКИЙ Р/Е" У ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор: Редактор on .

УДК 336.763.2:303.723
 
ЛІХНОВСЬКИЙ П.,
здобувач Тернопільського національного економічного університету
 
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ "НИЗЬКИЙ Р/Е" У ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 
Досліджено ефективність інвестиційної стратегії "Низький Р/Е" для формування оптимального портфеля цінних паперів на прикладі акцій українських емітентів. Виявлено, що ця стратегія інвестування приносить надприбутки у періоди зростання фондового ринку, а у періоди спаду –є надто збитковою та неефективною.
 
 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ "НИЗЬКИЙ Р/Е" У ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ