Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИНКІВ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 336.77
 
КОРНЄЄВ В.,
д. е. н., професор Інституту економіки та прогнозування НАН України
 
РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИНКІВ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Розглянуто питання забезпечення посткризової стабілізації фінансово-кредитної системи України, проаналізовано інструментарій регулювання ліквідності банків та фінансування реального сектору як основи економічного відновлення. Обґрунтовано результуючі оцінки та очікування з акцентом на необхідності реалізації першочергових стабілізаційних заходів в Україні.
 
 РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИНКІВ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ