Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ МЕРЕЖІ

Автор: Редактор on .

УДК 339.187.44
 
ГРИГОРЕНКО Т.,
асистент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ МЕРЕЖІ
 
Визначено основні методичні підходи до оцінки показників ефективності створення та функціонування франчайзингових мереж. Розроблено систему показників оцінки ефективності створення та функціонування франчайзингових торговельних об’єктів, що належать франчайзі та входять до однієї франчайзингової мережі. Запропоновано методику інтегральної оцінки ефективності функціонування франчайзингових роздрібних торговельних мереж.
 
 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ МЕРЕЖІ