Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРУКТУРИЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 658.114.25
 
МОШЕК Г.,
к. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЦІПУРИНДА В.,
к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТРУКТУРИЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Розглянуто проблемні питання структуризації комерційної діяльності торговельного підприємства в межах управлінського циклу на засадах інноваційного підходу. На основі досліджень діяльності торговельних підприємств визначені основні проблеми конкурентоспроможності їх організаційних структур управління для впровадження нововведень. Розглянуто формування на великих торговельних підприємствах інноваційних центрів галузевого призначення для диверсифікації досвіду інноваційного розвитку.
 
 СТРУКТУРИЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА