Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ВИТОКИ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 32–027.21(073)
 
ПАНАСЮК Л.,
к. і. н., доцент Київського міського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ВИТОКИ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто особливості розповсюдження російської мови в Україні у XX ст. Визначено основні складові політики Радянського Союзу щодо України та її вплив на формування білінгвізму в українських містах у процесі урбанізації та індустріалізації.
 
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ВИТОКИ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ