Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 04.2009

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ПАШКО П. Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації  5
ОЛЕШКО А. Міждержавне регулювання національних економік в умовах глобальної фінансової кризи  13
БОРОВІКОВА М. Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків у період дестабілізації економіки України 18
БУГАЄНКО Н. Особливості державної підтримки національного виробництва в умовах економічної кризи 24
БОЯРИНОВА К. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України 32
ПОТЕРЯЙЛО І. Середньострокове планування в бюджетному процесі України 38
ІНДУТНА К. Книжковий ринок в Україні: стан розвитку  та напрями державного регулювання 46

ПІДПРИЄМНИЦТВО

МИКИТЕНКО Н. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг 54
КОЧУБЕЙ Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств. 59

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

НАКВАСЮК Н. Непараметрична оцінка моделі процесу життя (існування) на основі поперечних даних  67

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

КЛАПКІВ Л.

Ризикове середовище діяльності страхової компанії

83
МАКОГОН В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів 92

ОБЛІК ТА АУДИТ

БУГАЄНКО В. Проблеми державного фінансового  аудиту діяльності бюджетних установ  100
БЕЗВЕРХИЙ К. Класифікація непрямих витрат у системі управлінського обліку 106

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

МОРДАС І.

З історії становлення фінансової  науки в Україні 

117