Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЛАГОДІЙНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор: Редактор on .

УДК 94(477):347.31(477.41)"1861–1917"
 
КАЗЬМИРЧУК М.,
викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
БЛАГОДІЙНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 
На основі архівних матеріалів досліджено періоди трансформації благодійності буржуазії Київської губернії пореформеного періоду, подано сучасне бачення цього процесу. Розглянуто мотиваційну складову благодійництва представників класу буржуазії. Проаналізовано вплив благодійної діяльності на соціально-культурний розвиток Київської губернії.
 
 БЛАГОДІЙНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ