Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АДЕКВАТНІСТЬ ОЦІНОК ПРОВІДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

Автор: Редактор on .

УДК 005.336.6
 
БАБКІНА І.,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
АДЕКВАТНІСТЬ ОЦІНОК ПРОВІДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ
 
Проаналізовано концептуальні положення методики оцінювання банківської діяльності, якими користуються провідні рейтингові агентства; досліджено процедуру присвоєння рейтингу. Ідентифіковано проблеми, які виникають при рейтингуванні фінансових установ; визначено вимоги, які регулюють діяльність рейтингових агентств.
 
 АДЕКВАТНІСТЬ ОЦІНОК ПРОВІДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ