Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 368.12
 
ВОЛОСОВИЧ С.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано стан іпотечного страхування в Україні. Досліджено проблеми, притаманні вітчизняному іпотечному страхуванню. Виявлено, що їх основну групу становлять проблеми функціонування і розвитку іпотечного кредитування.
 
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ