Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 330.3(477)
 
ТАЛАХ В.,
начальник відділу Антимонопольного комітету України
 
ЩЕРБАК А.,
к. е. н., доцент Одеського державного економічного університету
 
КОНКУРЕНЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 
Розглянуто економічну сутність зв’язку конкуренції та інновацій, його впливу на соціально-економічний розвиток України. Досліджено дію механізмів ринкової конкуренції як чинника, що стимулює інноваційну діяльність, а також практичні моделі поєднання мотивів і можливостей здійснення інноваційної діяльності. Виявлено причини недостатньої інноваційної активності вітчизняних підприємств.
 
 КОНКУРЕНЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ