УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 03.2009

Автор: Редактор on .


 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ГОРБАЧ Н., ІЛЬЧЕНКО Т. Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні 5
АЛЬМЕРАЇ А. Проблеми венчурного інвестування в Україні 11
ОРЛЕНКО О. Споживчий ринок України в умовах інфляції 15
ПІДПРИЄМНИЦТВО
САЙ Д. Особливості маркетингового планування на фармацевтичному ринку України 26
СИЧОВА Н. Формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі 32
ТРУБЕЙ О. Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України 40
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н., СЛОБОДЯНИК О. Оцінка вартості банків на основі порівняльного підходу 50
ГОРДІЄНКО Т. Формування фінансової структури лізингової компанії 61
ОБЛІК ТА АУДИТ
МУРАВСЬКИЙ В. Застосування інформаційних технологій у первинному обліку торговельних, розрахункових і транспортних операцій 69
ШЕВЧУК О. Еволюція наукових підходів до управління витратами 77
ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
БАДАХ Ю. Конотопська битва в історіографії (до 350-річчя битви) 85
ПРИТУЛЯК П., Формування української грошової системи у добу гетьманату(квітень – листопад 1918 р.) 93
ВАНЮШИНА О. Серіал як феномен масової культури 101
ЛІПІН М. Патріотизм: спокуса ідеологією 113
КРАМАР Т. Індивідуальнівимірисвободи особистості 121
ДЕВТЕРОВА С. Гуманістична інтенційність інтернет-комунікацій 130