Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Автор: Редактор on .

УДК 316.3:334.012.32
 
ЗАХАРОВА Т.,
к. філос. н., доцент Хмельницького національного університету
 
ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
 
Розглянуто соціологічні аспекти проблематики приватної власності в Україні, яка стала результатом обраного державою курсу приватизації. За результатами соцопитувань проаналізовано суб’єктивне сприйняття людьми інституціоналізації приватної власності у суспільстві. Висвітлено основні етапи приватизаційного процесу в Україні та його суперечливі соціальні наслідки.
 
 ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР