Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРІОРИТЕТИ ТА ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор: Редактор on .

УДК 37.017-057.87
 
СТАТІНОВА Н.,
к. пед. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук, зав. лабораторії профдіагностики Інституту молоді "Інтелект" Київського національного торговельно-економічного університету
 
КУЩЕНКО О.,
практичний психолог відділу навчально-виховної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРІОРИТЕТИ ТА ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
 
Проаналізовано результати досліджень духовно-моральних орієнтирів студентів Київського національного торговельно-економічного університету. Виявлено, що ціннісні пріоритети студентів змінюються упродовж навчання у вищому навчальному закладі. Показано значимість соціологічних досліджень в організації навчально-виховного процесу.
 
 ПРІОРИТЕТИ ТА ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ