Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО (ТОРГОВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 347.7(477)
 
КРАСІЛІЧ Н.,
к. ю. н.,  професор кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО (ТОРГОВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ
 
Розглянуто особливості розвитку та становлення комерційного права в Україні. Досліджено проблеми правової природи комерційного (торгового) права, його місце у системі права, співвідношення з іншими галузями права.
 
 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО (ТОРГОВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ