Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Автор: Редактор on .

УДК 342.7
 
ОРЛЕНКО В.,
д. і. н., професор кафедри правознавства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОРЛЕНКО Л.,
доцент кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
 
Проаналізовано основні етапи становлення та розвитку прав і свобод людини від найдавніших часів до сьогодення. Виокремлено чотири покоління прав людини. Зроблено висновок, що права людини – це орієнтир, який дозволяє застосовувати "людський вимір" не тільки по відношенню до держави, права, закону, а й до громадянського суспільства.

 ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ