Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ

Автор: Редактор on .

УДК 005:336.711
 
ЕРКЕС О.,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ
 
Досліджено механізм антикризового управління банками в Україні як процес відновлення нормальної роботи установи в умовах системної кризи, а також в умовах кризи окремого банку. Розглянуто критерії виходу банківської установи з кризового стану, визначено основні напрями фінансового оздоровлення і суб’єкти цього процесу.

 АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ