Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ

Автор: Редактор on .

УДК 339.543
 
СУВОРОВ В.,
аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ
 
Проаналізовано основні показники діяльності митних органів у сфері справляння податків і зборів. Визначено фактори, що впливають на обсяги податків і зборів, справляння яких забезпечується митними органами. Запропоновано систему показників, що дозволяють оцінити окремі складові ефективності діяльності митних органів при виконанні фіскальної функції.
 
 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ