Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Автор: Редактор on .

УДК 005.334.351.72
 
МИКИТЮК І.,
к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 
Розглянуто теоретичні та методичні основи управління та аналізу ризиків як діючого механізму підвищення ефективності та якості фінансового контролю в діяльності контролюючих органів. Проаналізовано обставини і причини виникнення ризиків при формуванні та використанні бюджетних коштів. Визначено основні завдання контролюючих органів та базові принципи управління ризиками у сфері державних фінансів.

 ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ