УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 02.2009

Автор: Редактор on .

 

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

МЕЛЬНИК Т. Тарифне регулювання у контексті членства України у СОТ 5
НЕБРАТ В. Державні видатки в системі регулювання економіки: світові тенденції та вітчизняний досвід 12
ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА І. Стратегічні орієнтири розвитку науково-виробничого потенціалу регіонів в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України 19
БАЛДЖИ М. Шляхи вдосконалення державного регулювання приро­докористування 26
ФЛОРЕСКУЛ Н. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави 34
МІНЯЙЛО О. Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель 46

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ТАРАСЮК М. Основні етапи впровадження контролінгу в управління торговими мережами 55
БАРДАШ С. Щодо побудови базової класифікаційної моделі госпо­дарського контролю 66
ПШЕСЛІНСЬКИЙ Д. Формування асортиментної політики в магазинах продовольчої торгівлі 72
БОЙКО Н. Проблеми контролю будівництва складської нерухомості 80
СОКОЛОВА А. Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні 88

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

КУЧЕРЕНКО В. Економічна природа інтеграції банків і страхових компаній 97
ЖУКЕВИЧ О. Ефективність податкової системи України: принципи оподаткування та напрями реформування законодавчої бази 105
ЯРЕНКО Г. Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах 114