Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ

Автор: Редактор on .

УДК 339.56:67/68(477)
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІЗОВІТ В.,
президент Української асоціації підприємств легкої промисловості
 
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ
 
Розглянуто тенденції та фактори розвитку легкої промисловості України. Досліджено якісні показники виробництва легкої промисловості, формування доходів, структура товарних ресурсів, їх використання в цьому виді діяльності. Виокремлено чинники, які впливають на формування товарних експортно-імпортних потоків галузі на сучасному етапі розвитку економіки України. Обґрунтовано заходи щодо поліпшення ситуації в легкій промисловості України.
 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ