Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 374.7
 
ЯКУБЕНКО В.
к. т. н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти національного університету " Львівська політехніка"
 
БЕРЛІНГ Р.
к. е. н., декан Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка"
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано проблеми розвитку освіти для дорослих в Україні. Обґрунтовано, що якісний рівень освіти дорослих залежить від багатьох факторів, починаючи з досягнутого рівня освіти. Запропоновано низку заходів з метою подальшого удосконалення освіти в Україні. 

 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ