Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ БРЕСТСЬКОГО МИРУ

Автор: Редактор on .

УДК 339.5:94(477)
 
ПРИТУЛЯК П.,
к. іст. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ БРЕСТСЬКОГО МИРУ
 
На основі архівних матеріалів проаналізовано маловідомі факти щодо кількісних показників імпорту й експорту між Україною та країнами Центральної Європи в період діяльності Української Центральної Ради та гетьманського уряду Павла Скоропадського.

 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ БРЕСТСЬКОГО МИРУ