Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕМА ДОЛІ В КОНЦЕПЦІЯХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМУ

Автор: Редактор on .

УДК 159.964.2
 
СКУЛОВАТОВА О.,
к. психол. н., ст. викладач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТЕМА ДОЛІ В КОНЦЕПЦІЯХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМУ
 
Досліджено розуміння, тлумачення та значення концепту долі в працях класиків психоаналізу. Класичні психоаналітичні теорії не розглядають долю як окремий аспект проблеми несвідомого або архетип, але й проігнорувати її апологети цього напряму не змогли. Її життєвизначальне значення привертає до себе увагу і реалізовується в теоретичних пошуках, в яких доля найчастіше виступає як чинник життєвого шляху особистості.

 ТЕМА ДОЛІ В КОНЦЕПЦІЯХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМУ